kontakt@lesnaprzystanosada.pl | tel. 511 266 044
Okolica Leśnej Przystani
Rezerwat Przyrody Kokorycz
Leśna Przystań leży na terenie dawnej Puszczy Niemodlińskiej na obszarze Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. W sąsiedztwie znajdują się:
  • Rezerwat Przyrody Kokorycz – graniczący bezpośrednio z Leśna Przystanią, z wieloma gatunkami roślin chronionych, występuje tutaj prawie 50 gatunków ptaków, a także nietoperze oraz wydra europejska. Wzdłuż rezerwatu biegnie trasa rowerowo-spacerowa.
  • Kompleksy leśne ciągnące się na długości ponad 40 kilometrów, przez Niemodlin, Pruszków, aż do Krapkowic, stanowiące teren Borów Niemodlińskich, o powierzchni ponad 48 tyś. Hektarów.
  • 1,4km – Rezerwa Przyrody Dębina – fragment Puszczy Niemodlińskiej z prawie 160 – letnim drzewostanem, głównie dęby, lipy i jesiony.
  • 1,5km – Nysa Kłodzka – główna rzeka regionu, z licznymi starorzeczami, przy linii brzegowej żerują wydry europejskie.
  • 1,5 km i 3 km - grodziska po dawnych zamkach Meristow, Jamna i Żelazna
  • Nysa Kłodzka